Δείτε Περισσότερα...
Βυτία Λυμάτων
Βυτία κενού με αντλία λυμμάτων ROTA 110-A από ατσάλι γαλβανισμένο εν θερμώ με μονό ή διπλό άξονα, με υδραυλικά φρένα ή αερόφρενα, συμπιεστή BAUER και φυγοκεντρική αντλία για ταχύτητα κίνησης 540 στροφές,  με προστασία υπερχείλισης στο θόλο, με βαλβίδα αποσυμπίεσης, με σταυρό, σωληνώσεις και διασκορπιστή κοπριάς από 5.400 έως 14.200 λίτρα. από ατσάλι γαλβανισμένο εν θερμώ με μονό ή διπλό άξονα,  με υδραυλικά φρένα ή αερόφρενα, συμπιεστή BAUER για ταχύτητα κίνησης 540 στροφές, με προστασία υπερχείλισης στο θόλο, με βαλβίδα αποσυμπίεσης, με σταυρό, σωληνώσεις και διασκορπιστή κοπριάς από 2.100 έως 16.000 λίτρα. Βυτία κενού κατασκευασμένα από πολυεστέρα μεγαλύτερης απόδοσης και μικρότερου βάρους από 10.500 έως 24.000 λίτρα Συνδιαστικά βυτία πεπιεσμένου αέρα Κατάλληλα για ομαλές και ανώμαλες επιφάνειες από ατσάλι γαλβανισμένο εν θερμώ με μονό ή διπλό άξονα, με υδραυλικά φρένα ή αερόφρενα, συμπιεστή BAUER και φυγοκεντρική αντλία για ταχύτητα κίνησης 540 στροφές, με προστασία υπερχείλισης στο θόλο, με βαλβίδα αποσυμπίεσης, με σταυρό, σωληνώσεις και διασκορπιστή κοπριάς από 2.600 έως 14.200 λίτρα. Φωτογραφίες
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Δείτε Τεχνικά Χαρακτηριστικά... Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων