Υπέργεια Αντλία Λυμάτων
Ο γερός υπερβολικός κοπτήρας τεμαχίζει σκληρά υλικά με αβίαστη ευκολία και το εμποδίζει από το να τυλίγεται και να μπλοκάρει το σύστημα. Η υψηλής ποιότητας ατσάλινοι κοπτήρες είναι αναπροσαρμόσιμοι, οι άκρες των κοπτήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τετραπλά. Εξασφαλίζει τη μη εισχώρηση από βαριά ξένα αντικείμενα και πέτρες στην αντλία Αυτό εμποδίζει το φράξιμο όταν η αντλία εμβυθίζεται σε  λύματα με ξένα σώματα   Φωτογραφίες
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Δείτε Περισσότερα...
Δείτε Τεχνικά Χαρακτηριστικά... Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων