Δείτε Περισσότερα...
Διαχωριστής Αποβλήτων
Συνήθης επεξεργασία λύματος (κοπριάς) - ένα πρόβλημα Οι φάρμες με μεγάλο αριθμό ζώων αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα εξαιτίας μεγάλης ποσότητας λύματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε φάρμα με υψηλό αριθμό ζώων ανά μονάδα περιοχής. Υπάρχουσες νομικές απαιτήσεις επιδεινώνουν την κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο, το λύμα (κοπριά) πρέπει να αντιμετωπίζεται επαρκώς. Τα συνήθη συστήματα επεξεργασίας του λύματος είναι χρονοβόρα και εντατικής δουλειάς και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις. Ο διαχωριστής BAUER μετατρέπει τη λάσπη σε πολύτιμο λίπασμα Ο πλήρης αυτόματος διαχωρισμός (αυτό σημαίνει τον διαχωρισμό του λύματος σε υγρό και στερεό κομμάτι) προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα. Το υγρό λύμα που παραμένει μπορεί να διανεμηθεί οποιασδήποτε στιγμή χωρίς καμία περίπλοκη ομογενοποιητική τεχνική. Το άοσμο στερεό κομμάτι είναι εύκολο να αποθηκευθεί χωρίς καθόλου προβλήματα Υψηλή οικονομική αποδοτικότητα Ο διαχωρισμός λύματος είναι η ιδανική λύση για φάρμες με μεγάλο πληθυσμό ζώων και μικρές περιοχές διανομής. Μειώνει την ανάγκη αποθήκευσης έως 30%. Μέσω συγκεκριμένης χρήσης θρεπτικών συστατικών των υγρών και στερεών κομματιών, ανόργανα λιπάσματα μπορούν να εξοικονομηθούν. Έξτρα κέρδη είναι πιθανά με την πώληση των στερεών για παράδειγμα σε κηπουρούς ή ως βάση κοπριάς σε φυτοκομικές φάρμες. Άλλες εφαρμογές: Σφαγεία Ζυθοποιία Επεξεργασία τροφίμων Βιοαέριο Ανακύκλωση χάρτου - πλαστικών.   Φωτογραφίες
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Δείτε Τεχνικά Χαρακτηριστικά... Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων