Θέσεις Αναπαύσεως
Ειδικός εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση. Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Επιλεγμένη ρύθμιση. Ορθογώνιο κολονάκι 100Χ60  χιλ, σωλήνας Φ63 βαρέως τύπου. Όλα γαλβανισμένα εν θερμώ. Φωτογραφίες
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Δείτε Περισσότερα... Δείτε Τεχνικά Χαρακτηριστικά... Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων