Χοίροι - Εισαγωγή Ζώων
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας
Αγοράζουμε χοίρους σε όλη τη χώρα. Πουλάμε τόσο στη Ελλάδα όσο και για εξαγωγή κάθε εβδομάδα. Οι χοίροι που προορίζονται για εξαγωγή πρέπει πάντα να δεσμεύονται με χρονολογικούς αριθμούς και πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη διασάφησης εξαγωγής. Μπορούμε να σας προσφέρουμε τα ακόλουθα είδη των χοίρων:
LANDRACE
DUROC
YORKSHIRE
HAMPSHIRE
Δείτε Περισσότερα...
Διασταυρώσεις Durok-Landrace-Yorkshire 25-30 kg. Δίνουμε έμφαση στους χοίρους με καλή υγεία, έτσι ώστε τα ζώα να μεταφέρονται προσεκτικά και να ελέγχονται από κτηνίατρο. Το ποσό καθορίζεται κατόπιν αιτήματος του αγοραστή.
Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων