Πόρτες Σταβλισμού ΕΧ5
Πόρτες με πρόσθια μέρη με δυνατότητα επέκτασης, καμπυλωτά από τη μια πλευρά και με 2 σημεία μηχανισμού κλειδώματος αντεπιστροφής διαμέτρου 40 χιλ. Όλες οι επιλογές περιλαμβάνονται στα «πρόσθια μέρη» που έχουν δυνατότητα επέκτασης (αρσενικά μέρη). Συνδυάζονται με τα «οπίσθια μέρη» (θηλυκά μέρη) ιαφόρων κατηγοριών και μήκους για να δημιουργήσουν ιδιαίτερες πόρτες με δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε περίπτωση, χωρίς να σχηματίζεται καμία αιχμηρή γωνία. Φωτογραφίες
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Δείτε Περισσότερα... Δείτε Τεχνικά Χαρακτηριστικά... Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων