Ηλεκτρική Στρούγκα
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Η εταιρία μας κατασκευάζει  την ηλεκτρική στρούγκα προώθησης των αγελάδων για την αρμεγή με ηλεκτρική  , χειροκίνητη  ή  αυτόματη  κίνηση της πόρτας   μπρος - πίσω  και πάνω- κάτω με αποτέλεσμα : 1)Την καλύτερη διαχείριση των κοπαδιών κατά την διάρκεια της αρμεγής . 2) Εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού. 3) Εξοικονόμηση του χρόνου αρμεγής. Φωτογραφίες
Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα