Γεν. Πληροφορίες
Ζωοδόχος Πηγή Φαρσάλων Φάρσαλα 40300 Ελλάδα E-mail: info@an-tech.gr Τηλέφωνο: +30 24910 22622 Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: +30 693 7329707 http://www.an-tech.gr
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων