Ξύστρες Καθαρισμού
an-tech.gr
Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηνοτροφικών Μονάδων
Η εταιρία μας κατασκευάζει ξύστρες καθαρισμού διαδρόμων (skraper) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται, με εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών. Φωτογραφίες
Επικοινωνία Τα Νέα Μας Εταιρεία
© 2014 an-tech.gr. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
Δουλειές Μας Μονάδες Γαλακτοπαραγωγής Μονάδες Κρεατοπαραγωγής Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας Ιπποστάσια Ψύξη Αγελάδων Ηλεκτρική Στρούγκα Ρομποτική Διαχείριση Αγελάδων